საარჩევნო ხარჯები

საიტის მოხმარების ინსტრუქცია

არჩევნები:
2019 წლის 27 ოქტომბრის შუალედური
2019 წლის 19 მაისის შუალედური
2018 წლის 28 აპრილის შუალედური
2018 წლის 21 ოქტომბრის საპრეზიდენტო (I და II ტური)
2018 წლის 13 მაისის შუალედური
2017 წლის 21 ოქტომბრის თვითმმართველობა (I და II ტური)
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო (I და II ტური)
2016 წლის 22 მაისის შუალედური
2016 წლის 28 იანვრის რიგგარეშე
2015 წლის 31 ოქტომბრის შუალედური
2015 წლის 31 მაისის შუალედური
2014 წლის 30 ოქტომბრის შუალედური
2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობა (I და II ტური)
2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო
2013 წლის 27 აპრილის შუალედური
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო
2011 წლის 2 ოქტომბრის შუალედური
2010 წლის 30 მაისის თვითმმართველობა
2008 წლის 3 ნოემბრის შუალედური
2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო